Jag/vi vill gärna deltaga i ...

Beställare

Namn*
Titel
Telefon*
E-postadress*
Jag är*  Man    Kvinna
Jag önskar  Alkoholhaltig dryck
 Sexa
Om du är allergisk, vegetarian eller av annan anledning önskar speciell kost, specificera detta nedan. Ange så detaljerat som möjligt, så har vi bättre förutsättningar att skapa en trevlig bankett för dig.

Följeslagare

 Jag har följeslagare
 Vi är förlovade

Namn*
Titel
Telefon*
E-postadress*
Följeslagaren är*  Man    Kvinna
Följeslagaren önskar  Alkoholhaltig dryck
 Sexa
Om följeslagaren är allergisk, vegetarian eller av annan anledning önskar speciell kost, specificera detta nedan. Ange så detaljerat som möjligt, så har vi bättre förutsättningar att skapa en trevlig bankett för din följeslagare.

Särskilda önskemål

Har du övriga kommentarer, önskemål eller information kan du skriva dem här. Exempel kan vara om du/ni ingår i ett större sällskap som vill sitta tillsammans, etc. Alla önskemål beaktas av Balmästare och Övermarskalk. Vi reserverar oss dock för om dina önskemål inte kan uppfyllas.

Summa

Att betala: 500 SEK